Eirini Christinaki

The principle of legality in the Holy Canons (Dissertation)

More Info: Kyriakos Nikolaou-Patragas, Dr. Islamic Law
Publication Date: 2010
Publication Name: Ekklesiastikos Faros, Bulletin of the Orthodox Patriarchal of Alexandreia

Για περισσότερα πατήστε … εδώ


9935181